Emocije (čuvstva) možemo definirati kao osjećajna stanja koja se sastoje od kognitivnih, fizioloških i ponašajnih sastavnica (prema definiciji Spencera A. Rathusa). Osim što se emocije odražavaju u našem ponašanju, izrazima lica, donošenju odluka i sl., one snažno utječu i na naš fiziološki aspekt, tj. na fiziološke funkcije našega tijela i samim tim na naše zdravlje.

Strah

Strah je među temeljnim emocijama i predstavlja reakciju na prijetnju ili opasnost, te je kao takav nužan čovjeku za preživljavanje jer potiče naš organizam da se ubrzano pripremi za izbjegavanje opasnosti. Dakle, strah je u opasnim situacijama normalna i dobra pojava, no postoje situacije u kojima se strah javlja bez pravog razloga i u kojima potpuno paralizira čovjeka, tako da on jednostavno ne može funkcionirati na način koji je najbolji za njega. Bilo da je riječ o iracionalnim strahovima (fobijama), paničnim napadajima ili o neprestanoj zabrinutosti zbog nečega što bi se moglo dogoditi (što se nije dogodilo i možda nikada neće), ova emocija može snažno ometati normalno funkcioniranje našeg organizma (pogotovo bubrega i mokraćnog mjehura), potaknuti pojavu bolesti i ozbiljno narušiti kvalitetu našeg života.

Tuga

Tuga blokira normalno protjecanje energije našim tijelom (pogotovo u crijevima) i slabi naša pluća. Tugu ne možemo izbjeći i normalno ju je osjećati kad prolazimo kroz neke teške životne situacije (npr. gubitak voljene osobe), no ne smijemo dozvoliti da nakon takvih situacija tuga nastavi definirati naš život. Bez obzira kakva bila naša životna priča, svaki dan donosi novu priliku za drugačiji početak, a svijet je dovoljno lijepo mjesto na kojem i nakon velike tuge imamo priliku naći razloge za sreću.

Krivnja

Krivnja je doista razarajuća i, iako možda nije među intenzivnijim emocijama (u smislu da brzo izaziva snažne tjelesne reakcije poput ljutnje), može ozbiljno narušiti naše zdravlje jer donosi trajnu tjeskobu koja se odražava na cjelokupno stanje organizma. Ljudi smo i radimo greške. Sve je to dio našeg osobnog rasta i razvoja. Bitno je grešku uočiti i truditi se da ju ne ponavljamo u budućnosti. Ako si oprostimo, pružit ćemo si priliku da učinimo nešto dobro za svijet u kojem živimo, da doprinesemo na način koji ne bi bio moguć u slučaju da se nastavimo razapinjati krivnjom.

Ljutnja

Ljutnja kao izrazito snažna emocija izaziva svojevrsni šok organizmu, a osobito se odražava na jetru i žuč. Ljutnju nije dobro zadržavati u sebi, ali je isto tako nije dobro ni neprestano “potpaljivati” vrteći se u jednom te istom krugu misli ili postupaka koji ju izazivaju. Ljudi koji ne mogu kontrolirati svoju ljutnju, koji lako i često planu, ne štete samo sebi i svom zdravlju, nego i zdravlju onih koji se nalaze u njihovom okruženju.

Mržnja

Ovo je po mnogima najrazornija emocija koja obično nastaje iz duboke povrijeđenosti i nemogućnosti da se s tom povrijeđenošću nosi na pravi način. Mržnja je nasilna i destruktivna u svakom smislu i definitivno je emocija s kojom se na stručan način treba uhvatiti u koštac. Mržnja uništava život onih koji ju nose, ali često i živote onih prema kojima je usmjerena.

Ako ste svjesni činjenice da vas neka od ovih emocija razara, ako vam narušava kvalitetu života i postupno oduzima zdravlje, i ako se ne možete s njom nositi na pravi način, potražite pomoć stručnjaka i vratite se u ravnotežu.

U VALERA centru koristimo se metodama biorezonance, homeopatije i NLP-a pri liječenju različitih bolesti, uzimajući u obzir čovjeka kao cjelinu, djelujući i na fizički aspekt, ali i na emocionalni i mentalni. Ako želite doznati više o načinu na koji vam možemo pomoći, posjetite našu web stranicu ili dogovorite besplatne konzultacije!