homeopatske_kugliceHomeopatski pripravci mogu biti mineralnog, biljnog, životinjskog i organskog podrijetla. Originalna supstanca se postupno razrjeđuje uz ritmičko protresanje. Kako se smanjuje masa fizičke supstance, tako se povećava njena energetska vrijednost. Taj postupak se zove POTENCIRANJE, tj. zadobivanje snage. Pripravci su jako razrijeđeni, pa stoga ne mogu biti toksični, ne izazivaju nikakve nuspojave, niti postoji mogućnost navikavanja na njih.

Homeopatski pripravci nisu testirani na životinjama. Testiraju se na zdravim ljudima tako da mi znamo njihovo djelovanje na ljudskom organizmu. To se zove dokazivanje. Simptomi koje dokazivač dobije daju sliku lijeka koju taj pripravak liječi.

Protivnici homeopatije će reći da je to placebo učinak. Postoji film kojeg je snimio BBC gdje je pokazano stado krava oboljelih od mastitisa koje su uvjerljivo reagirale na homeopatski lijek Phytolaccu. Polovica stada liječena je homeopatskim lijekom. Mastitis se smanjio za 95% u odnosu na drugo stado koje je liječeno antibiotskom terapijom. Teško je vjerovati da se radilo o placebo efektu. Životinje i djeca ne znaju za placebo efekt.

U našim ljekarnama dozvoljena je slobodna prodaja homeopatskih pripravaka. To su uglavnom kombinacije više homeopatskih pripravaka za koje se zna da djeluju na pojedine sindrome (gripa, sinusitis, alergija, PMS itd.) Osim toga, prodaju se i pojedinačni homeopatski pripravci.

Načini propisivanja homeopatskih pripravaka

U homeopatiji se svaki pacijent tretira kao specifična jedinstvena individua. Iako bolest zbog koje različiti pacijenti traže savjet homeopata može biti ista prema zapadnoj medicinskoj nomenklaturi, specifičan homeopatski pripravak može biti različit za svakoga. Homeopat koristi iscrpan razgovor (uzimanje anamneze) kako bi svakom pacijentu odredio njegov konstitucijski lijek. Individualan pristup je važan jer ne postoje dvije jednake osobe ni u bolesti ni u zdravlju. Cilj homeopata nije samo ublažavanje pacijentovih trenutnih simptoma nego i njegovo dugoročno zdravlje. Zato pri kliničkom razgovoru homeopat treba dobiti spoznaju o osjetljivim i jedinstvenim reakcijama pacijentovih obrambenih mehanizama na različite stresove kojima su izloženi. Ovaj razgovor ponekad traje 1-2 sata. Pacijentu se može učiniti da su neka pitanja suvišna jer on tada ne vidi direktnu povezanost pitanja s trenutnim problemom koji osjeća. Ta su pitanja potrebna zato što homeopat ne obraća pažnju samo na vodeću dijagnozu, tj. bolest, nego osobu promatra kao cjelovito, specifično i jedinstveno biće.

Uzimajući anamnezu homeopat dobiva pregled raznih emocionalnih, mentalnih i fizičkih simptoma pacijenta. Nakon anamneze homeopat uspoređuje simptome pacijenta s opisom pripravaka u knjizi – Materia medica i tako određuje samo jednu supstancu koja je najsličnija pacijentu. S obzirom da o konstituciji te osobe ovisi odabir pripravka, njega nazivamo konstitucijskim homeopatskim pripravkom.

S obzirom da postoje dvije vrste homeopatskih pripravaka, postoje i dva načina propisivanja. Homeopat može propisati pojedinačni pripravak (klasična homeopatija) ili kombinaciju pripravaka (klinička homeopatija).

Klinička homeopatija tretira ciljano određene bolesti homeopatskim pripravcima s obzirom na homeopatsku farmakopeju. Propisivanjem kombinacije pripravaka djeluje se na izlječenje pojedinih sindroma. Ako je osoba imala npr. gripu i izliječila je kombiniranim preparatom, to ne znači da su riješeni i njeni drugi zdravstveni problemi. Toj se osobi stoga preporuča da ode klasičnom homeopatu,/span>, koji će odrediti samo jednu supstancu, koja potpuno pokriva njenu cjelovitost i svu njenu simptomatologiju.

Dakle, klasična homeopatija se drži načela da se ne kombiniraju homeopatski pripravci, nego se propisuje samo jedna supstanca u jedno vrijeme. Obično je dovoljna samo jedna doza u mjesec dana za pokretanje procesa izlječenja. Klasična homeopatija zahtijeva ogromno znanje i iskustvo, što nije lagano za homeopata, ali je najefikasnije za pacijenta.

Uzimanjem prave supstance osoba se u potpunosti vraća u ravnotežu i zdravlje, a brzina izlječenja ovisi o njenoj vitalnosti.

Homeopatski pripravci se mogu davati kod akutnih ili kroničnih bolesti i kao prva pomoć. Homeopatijom se mogu tretirati sve osobe, uključujući djecu i trudnice. Jednako uspješno tretiraju se biljke i životinje.

Kontaktirajte nas

Homeopatija poštuje zakone zdravlja,
bolesti i snage i pomoću nje moguće je potaknuti organizam na što prirodnije funkcioniranje.

Kontaktirajte nas