Redovni pristup

Veterinar homeopat ima zadatak što bolje i detaljnije saznati sve o životinji koja mu dolazi u ordinaciju. Poželjno je da dođe s vlasnikom jer on/ona svoju životinju najbolje poznaje. Kroz svoju praksu sam uočila da vlasnici dobro mogu opisati svog ljubimca i primjećuju svaki odmak od normalnog ponašanja kao i sve simptome koji se kod njihovog ljubimca pojave. Neizmjerno mi je važna njihova priča, način kako to pričaju te odnos prema životinji kojeg ja primjećujem za vrijeme uzimanja anamneze. Ovo je najbolji način uzimanja slučaja kada spontano nastaju potpitanja, kada životinja možda pokaže neki znak ili simptom koji me može odvesti do ispravnog homeopatskog lijeka, a koji će u konačnici pomoći toj životinji.

Liječenje na daljinu

homeopatsko_uzimanje_slucajaŠto napraviti kada ste daleko od Zagreba i kada nemate mogućnost doći na konzultaciju, bilo da ne možete dobiti slobodan dan ili vam je jednostavno preskupo još dati za trošak puta? S obzirom da je životinja bolesna i da bi ju svako suvišno putovanje dodatno iscrpilo osmislila sam upitnik kojeg je potrebno popuniti i poslati, a upute i lijekovi stižu poštom. Ovo može biti dobar način za uzimanje slučaja ako se vlasnik potrudi i detaljno napiše sve što zna o svom ljubimcu. Tom prigodom se ne treba zamarati pitanjima, što koje znači i kakve to veze ima s njegovim ljubimcem i njegovom trenutnom bolešću. Veterinar homeopat je taj koji na osnovi svih podataka koje dobije od vlasnika određuje konstitucijski lijek. Taj lijek odgovara mentalnim, emocionalnim i fizičkim simptomima određene životinje i liječi sve kod nje. Jednostavno dovodi životinju u balans.

Dakle, holistički pristup je moguć i kod životinja. Važno je gledati životinju kao cjelovitu i jedinstvenu jedinku koja ima svoju priču, svoje traume, ljubav koju dobiva …. i ne postoje dvije iste. Upitnik za uzimanje slučajeva sadrži korisna pitanja i ako ih vlasnik dobro opiše to sigurno može dovesti do ispravnog lijeka. Posebnu pažnju treba obratiti opisivanju mentalnih i emocionalnih karakteristika životinje jer ju to obilježava kao posebnu i jedinstvenu. Simptome je, također, potrebno detaljno opisati, a posebno modalitete (od čega im se pogoršava ili poboljšava, a da to nisu lijekovi). Ako uočite pitanje koje se ne odnosi na vašeg ljubimca npr. pitanje o problemima s probavom navedite kakvu probavu ima. Ružne događaje, traume, stresove probajte što detaljnije opisati jer reakcije vašeg ljubimca mogu puno reći o njemu/njoj. Sve što od pitanja ne nađete u upitniku a želite napisati slobodno stavite pod napomenu. Pošaljite mi i fotografiju vašeg ljubimca u prilogu jer je korisno vidjeti promjene koje su nastale, posebno ako se radi o koži. Nadam se da će ovaj način liječenja (a pokazao se jako uspješnim) približiti homeopatiju vašim ljubimcima i osigurati im kvalitetan, zdrav i dug život. Ova metoda liječenja nema neželjenih popratnih pojava i ne truje organizam životinje već ga nježno iscjeljuje.

Preuzmite formular za uzimanje slučaja kod životinja, ispunite ga kod sebe na računalu i pošaljite mailom na adresu info@biorezonanca-homeopatija.com

Formular za uzimanje slučajeva kod životinja

Kontaktirajte nas

Homeopatija poštuje zakone zdravlja,
bolesti i snage i pomoću nje moguće je potaknuti organizam na što prirodnije funkcioniranje.

Kontaktirajte nas