Od 5. – 6. rujna 2014. održavao se je Međunarodni kongres 20. obljetnice BICOM biorezonance u Sloveniji u organizaciji Inštituta za Biorezonanco in regulativno medicino iz Ljubljane.
Kongres je bio smješten u ugodni ambijent Kongresnog centra hotela Slovenija Portus (Life Class), Portorož.
Prisustvovali smo kao gost i predavač.

U sklopu muđunarodnoga kongresa održavale su se zanimljive tematske radionice za biorezonantne terapeute i ostale zainteresirane zdravstvene radnike:
– “Zadnji dosezi na području biorezonantne terapije pri upotrebi BICOM optime”, predavač Hans Bruegemann (Muenchen, Njemačka)
– “Meridiani”, predavač Sabine Rauch, dr.med. (Stockholm, Švedska)

Predavanja, nadasve korisna i poticajna:
– “BICOM biorezonanca nekoć i danas” (pokrovitelj Regumed) Hans Bruegemann vlasnik firme Regumed, Muenchen, Njemačka
– “In Memoriam: dr. Alojziju Medvedu”
Sistematika rada po dr. Alojziju Medvedu
predavač Erika Žagar, dr.med. (Murska Sobota, Slovenija)
– “Upotreba pet elemenata u općenitoj praksi”
mag. Petar Papuga, dr.med. (Komenda, Slovenija)
– “Od homeopatije do biorezonance”
Zdravka Svetličić, dr.med.vet. (Zagreb, Hrvatska)
– “Polipragmazija i biorezonanca”
Antonina Rome, dr.med. (Ljubljana, Slovenija)
– “Biorezonanca i deficiti u prehrani”
Branko Vrčić, dr.med. (Čakovec, Hrvatska)
– “Opterećenja aluminijem”
Darinka Strmole, dr.med. (Čakovec, Hrvatska)
– “Biorezonantne terapije kao pomoć pri poboljšanju sluha”
dr. Igor Čuhalev, dipl.univ.fizik (Velenje, Slovenija)
– “Biorezonanca u teoriji i praksi”
Bernarda Valenčić, mag.farm. (Komenda, Slovenija)
– “Liječenje kroničnog hepatitisa C s BICOM biorezonancom”
Vasilisa Čorni, dr.med. (Beograd, Srbija)
– “Potporna biorezonantna terapija kod težih oboljenja”
Meri Munih (Novo Mesto, Slovenija)

Nadalje, u sklopu kongresa dobili smo i praktične upute za BICOM biorezonantne terapeute:
– “Terapeutski okviri”
Sabine Rauch, dr.med. (Stockholm, Švedska)
– “Samotestiranje i samoterapija”
Marko Kolbezen, sportski pedagog (Brezovica, Slovenija)
– “Uspjeh biorezonanatne terapije pri smanjenju neželjenih posljedica radioterapije i kemoterapije kod inoperabilnog karcionoma uterusa”
Slavica Bošković, dr.med. (Beograd, Srbija)

Veselimo se slijedećem susretu!