Težnja homeopatije je da postane obiteljska terapija kako bi sačuvala tu temeljnu jedinicu društva što zdravijom i sretnijom.

Ljudski organizam nije izolirana jedinka koja je sama sebi dovoljna. Rađamo se, živimo i umiremo neodvojivo od šireg konteksta fizičkih, društvenih, političkih i duhovnih utjecaja.

Unutar obitelji imamo puno toga zajedničkog (traume, sklonosti, predispozicije, nasljedne bolesti, socijalni status…) Utjecaj obitelji može biti izuzetno jak faktor po zdravlje individue.

Npr. ako uzmemo stresan odnos majke i kćeri kroz podsvjesno takmičenje ili ljubomoru i ako gledamo posljedice po kćer. U ovakvoj situaciji emocionalne tenzije mogu dosegnuti nevjerojatan stupanj. Čak ne namjerne riječi ili akcije majke mogu proizvesti ekstremnu bol kod kćerke. Ako se ovakva situacija ne razriješi u toku dužeg vremena, reakcija kćerke može poprimiti sljedeće oblike:

  • Ako je kćerka prilično zdrava, ona može zanemariti i ignorirati utjecaj majke. Ona „razumije“ cijelu situaciju i početni stres se lako oslobađa.
  • Ako organizam kćerke konstitucijski nije baš zdrav, može doći do razvoja poremećaja koji se manifestiraju kao akne na licu, ekcem, čir na dvanaestercu … Ovdje je podražaj jači od obrambenog mehanizma i primljen je preko emocionalnih receptora, ali se manifestirao samo na fizičkom nivou.
  • Ako je zdravlje kćerke još više narušeno, može doći do razvoja ozbiljne bolesti. U početku to može biti razvoj nesigurnosti u društvu, kasnije, možda apatija i na kraju depresija. U ovom primjeru podražaj je primljen kroz emocionalne receptore, a rezultat je poremećaj koji se manifestira primarno na istom nivou.
  • Da je kćerkino zdravlje još više narušeno, došlo bi do razvoja mentalnog poremećaja. Dijete se ne bi moglo koncentrirati u školi, na kraju može imati loše ocjene i izgubiti godinu. Ako se nastavi ovakav razvoj, može doći do psihoze.

Kada se cijela obitelj tretira homeopatijom rezultati su trajni.

Kontaktirajte nas

Homeopatija poštuje zakone zdravlja,
bolesti i snage i pomoću nje moguće je potaknuti organizam na što prirodnije funkcioniranje.

Kontaktirajte nas