Homeopatija je prirodna, bez neželjenih popratnih pojava
te nema rezidua u mlijeku, mesu i jajima.

Homeopatsko liječenje životinja se razlikuje od konvencionalnog, prvenstveno, po načinu uzimanja slučaja (anamneze).

Dobro uzet slučaj je osnova za ispravan izbor homeopatskog pripravka.

Sve započinje promatranjem i upoznavanjem životinje prije ulaska u ambulantu (njenog ponašanja te kakav je njen odnos s vlasnikom). Potom detaljno opisivanje njenih tegoba i karakterističnih simptoma. Tu uzimamo u obzir i trajanje tegoba, koje su okolnosti početka, pridruženi simptomi te osobna i obiteljska povijest bolesti (ako je poznata).

homeopatija_za_zivotinjeVažno je i okruženje u kojem životinja živi, ima li stresova, strahova, kako reagira na kritiku, buku, djecu, kakva je po temperamentu, je li uredna, kakvo je pamćenje, emocije…

Homeopat obraća pozornost i na posebne želje i averzije, prehranu, način hoda, apetit, žeđ, čudne i neobične simptome.

Sve su ovo individualne karakteristike određene životinje i ne postoje dvije iste.

Tu je čar i učinkovitost homeopatije.

Na osnovi cjelovite slike određuje se homeopatski pripravak koji dovodi životinju u mentalni, emocionalni i fizički balans.

Kontaktirajte nas

Homeopatija poštuje zakone zdravlja,
bolesti i snage i pomoću nje moguće je potaknuti organizam na što prirodnije funkcioniranje.

Kontaktirajte nas